Anläggningen

Verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé är att skapa en komplett anläggning i modern tappning som smälter in i kulturbygden vid Kinnekulle. Här skall hästar och människor känna trivsel och glädje. Kvalité skall genomsyra hela verksamheten – från byggnation till arbete med hästarna.

Vision

Det självklara valet för dig och din häst.

Aktuellt

Läs mer om framtiden och nya tag på Apelås gård här: Nya tag

Miljöarbete

Miljöarbetet är viktigt på Apelås Gård. Under 2015 tog vi den nya biobränslepannan i drift. Den förser gården och Husaby Hästklinikslokaler med värme och varmvatten.

Vi är också delägare i de lokala vindkraftsbolaget Ova Vind AB med 3 verk med 3,85 MW installerad effekt.

Genom vårt delägarskap producerar vi mer elström än vi förbrukar.

Från invigningen

Vilken invigning vilken fest!!! Vi är överväldigade över den enorma uppslutningen (ca 350 besökare) på invigningen av Apelås hästrehab. Tack för alla presenter, vänliga ord och uppmuntran. Vi känner ert stöd och nu har vi massor med ny energi för att fortsätta och bygga upp verksamheten.
Petra och Peter

Byggnation

2006 påbörjade vi byggnation av en kvalitétsanläggning för utbildning och träning av hästar. Ridhuset har en stomme av limträ och har ridbanemåttet 30x 60 m. Det finns 28 boxar av det Danska märket “fremtiden”. Sommaren 2009 började vi skissa på lokaler för en hästklinik och ytterligare 700 kvm byggdes för personalrum och behandlingrum för röntgen, ultraljud, operation, uppvak, hältutredningsgångar. Se Husaby hästklinik. 1/3 2010 flyttade våra hyresgäster in.

Under 2015 har vi byggt ut hästkliniken med ytterligare 400 kvm. Det har blivit 2st nya  hältutredningsgångar, behandlingsrum och förråd. Även maskinhall och värmepannan har kommit på plats.

Se hur anläggningen växte fram på bilderna nedan:

Vi kommer att fira 10 årsjubileum för Ridhuset och delar av anläggningen i år 2006-2016.

Comments are closed