Husaby Hästklinik

Vi har nu tecknat avtal med fyra mycket kunniga veterinärer.

1 mars 2010 öppnar Husaby Hästklinik!

Vi återkommer med mer information och länk till deras hemsida!

Husaby Hästklinik flyttar in på Apleås Gård den 1 mars 2010 – vi har därför påbörjat en utbyggnad på 700 kvm för att täcka deras behov av ytor. Vi arbetar vidare mot målet att bli en unik anläggning för hästar och hästmänniskor. Framledes kommer fler entreprenörer att knytas till anläggningen. Tanken är att dessa skall komplettera varandra och på så vis göra det ännu bättre för kunden som kommer till Apelås Gård.

Apelås Gård Rehabiliterings stall

Apelås Gård Rehabiliterings stall