Markarbetesövningar 2009-09-29

Markarbetesövningar, cavaletti. Tisdagar jämna veckor. Två grupper 17.30 och 18.30.
Alla raser och åldrar välkomna! 150:-/gång Ingen anmälan.
Instruktör: Petra Wirtberg

Bookmark the permalink.

Comments are closed